• WDR WDR
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.5
WDR

Wide Dynamic Range محدوده گسترده ای از شرایط نوری را در تصویر پوشش می دهد. این قابلیت هنگامی که در صحنه هایی که شدت نور در پشت تصویر زیاد بوده و نقاط تاریکی در پس زمینه وجود دارد نقش بسزایی را ایفا خواهد نمود، بدان معنا که وقتی شخصی در مقابل یک درب یا پنجره قرار گرفته وپشت این بخش تصویر نور زیادی باشد ، دوربین ها می توانند اشیا در نقاط تاریک جلوی این درب و پنجره را که به سختی قابل دیدن است نمایش دهند. کمپانی Axis این ویژگی را در سه حالت مختلف(Dynamic Contrast, Dynamic Capture, Forensic Capture ) که بر اساس دانش های نوین می باشد در محصولات خود ارائه نموده است.