• Axis’ Zipstream technology
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.5
Axis’ Zipstream technology

تکنولوژی zipstream  جریان تصویر دوربین ها را به صورت real time بهینه و آنالیز می کند. صحنه های حاوی جزییات مورد توجه با کیفیت کامل و رزولوشن عالی ضبط می شوند و در حالی که دیگر نواحی برای بهینه شدن پهنای باند و فضای ذخیره سازی مورد نیاز فیلتر می شوند. جزییات مهم مانند چهره افراد، پلاک های ماشین ها جداسازی شده و نگهداری می شوند و مناطق غیر ضروری مانند دیوارهای سفید و چمن ها برای دخیره سازی بهتر از بین می روند.
مشتریان می توانند تکنولوژی Zipstream  را درکنار تکنولوژی های دیگر مانند WDR و Lightfinder استفاده کنند. این تکنولوژی با تمامی استانداردهای H.264 سازگاری دارد و می تواند با Axis camera station،  Axis camera companion و دیگر نرم افزارهای مدیریت تصاویر نصب شده استفاده شود.