AXIS Tailgating Detector (آشکار ساز Axis)

  • سیستمهای نظارت تصویری
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.5

راهنمای انتخاب محصول شرکت AXIS

نام محصول مورد نظر خود را تایپ کنید

AXIS Tailgating Detector (آشکار ساز Axis)

آشکار ساز Axis

1-تشخیص و اطلاع رسانی در زمان آماده باش در زمان واقعی
2-کم ترین زیان
3-بر اساس تکنولوژی اثبات شده

کنترل هوشمند ورود چند نفر

این نرم افزار برای جاهایی که بیشتر از یک نفر وارد آن می شوند مثل باشگاه و سالن های ورزشی که کنترل می کند چند نفر وارد شده است که اگر یک نفر ورود غیر مجاز انجام بدهد گزارش می دهد.
این نرم افزار به صورتی است که اگر ین فر غیر مجاز وارد شود این نرم افزار از طریق هشدار های صوتی مانند ایمیل و زنگ اعلام می کند این نرم افزار به جای کارت های عضویت آمده است و جلوگیری از جعل این کارت ها واستفاده نکردن از نگهبان و کم کردن هزینه و به حداقل رساندن سرقت و زیان استفاده می شود.
این نرم افزار به صو.رت خودکار بر روی دوربین ها قرار دارد و شمارش افراد را به صورت دوطرف انجام می دهد این نرم افزار با اجرای سرعت بالا و نیاز به حافظه ی کم تر در دوربین ها مورد استفاده قرار می گیرد.
راهنما

تکنولوژی