AXIS Demographic Identifier (شناسه جمعیت شناسی)

  • سیستمهای نظارت تصویری
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.5

راهنمای انتخاب محصول شرکت AXIS

نام محصول مورد نظر خود را تایپ کنید

AXIS Demographic Identifier (شناسه جمعیت شناسی)

اطلاعات جمعیتی بازدید کنندگان
بهینه سازی فعالیت های بازاریابی
این نرم افزار شناسایی جنسیتی و تخمین سن و تجزیه و تحلیل صورت افراد را انجام می دهد.
شما با استفاده از این ویژگی می توانید بفهمید که در فروشگاه خودتان چه افرادی با چه جنسیتی و چه سنی وارد می شوند
که این به بازاریابی شما کمک می کند
علاوه بر آن می توان فهمید چه روزهای از سال که مناسب هست چه افرادی با چه جنسیتی و چه سنی وارد مغازه شما می شود و این به فروش شما کمک خواهد کرد.
شما می توانید تشخیص دهید چه موسیقی و چه دکوری باید استفاده شود که خریداران خودتان را جذب کنید.
این شناسه دمو گرافی axis تصاویر یا ویدئو ذخیره نمی کند داده ها به صورت مستقیم به مدت 90 روز و 20000 چهره را ذخیره می کند
با استفاده از یک مرور گر وب شما می توانید بدون نیاز به سرور دسترسی داشته باشید و برای شما خروجی به صورت xml,json,csv را می دهد که می توانید نمودار از تصاویر ذخیره شده داشته باشید مثلا چه قدر آقا با چه رنج سنی در مغازه شما ورود پیدا کرده است.

تکنولوژی