AXIS 3D People Counter

  • سیستمهای نظارت تصویری
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.5

راهنمای انتخاب محصول شرکت AXIS

نام محصول مورد نظر خود را تایپ کنید

AXIS 3D People Counter

شمارش دقیق و قابل اعتماد به صورت 3 بعدی
1-بهینه برای جاهایی که عبور و مرور زیاد است
2-بهینه برای جاهای پر نور و پر سایه
3-بهینه سازی بازاریابی
4-بهبود کارکنان و برنامه ریزی فروشگاه
بهینه سازی عملکرد فروشگاه شما
این نرم افزار شمارش دقیق افراد را انجام می دهد و آن هایی که در مسیر دوربین قرار گرفته اند را شمارش می کند
اطلاعات مربوط به ترافیک فروشگاه انجام می شود افرادی که وارد فروشگاه می شوند و افرادی که از فروشگاه خارج می شوند را شمارش می نماید و حتی به شما این کمک را می کند که روزهایی که مشتریان در فروشگاه زیاد هستند را شناسایی می کند
این نرم افزار روی دوربین خودش یک کیت تعبیه شده است که نور زیاد و یا سایه را تنظیم می کند تا بتواند شمارش را انجام دهد.
این نرم افزار به طور دقیق به مدت 90 روز ذخیره می کند و فقط یک عدد است که ذخیره می شود و نیازی به ضبط تصویر و فیلم نیست.
این نرم افزار توسط یک مرور گر وب نمایش می دهد و نیازی به وجود سرور نیست.
در این نرم افزار داده ها می تواند به صورت اطلاعات آماری و گرافیکی نمایش داده می شود.

اطلاعات بیشتر

تکنولوژی